otisk

KONTAKTY

BSAH z on-line - nabídka


Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, vztahující se k materiálu nebo nehmotné povahy způsobené používání nebo nepoužívání z informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud autor není úmyslné nebo hrubé nedbalosti přítomen. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu částí nebo celou nabídku bez předchozího upozornění, přidat, dočasně nebo trvale smazat nebo publikace.


Odkazy a linky


U přímých nebo nepřímých odkazů na jiné internetové stránky ( "linky"), které leží mimo odpovědnosti autora, odpovědnost by přišel jen do případu pevnosti, v níž autor obsahu má znalosti a bylo by technicky možné a únosné , aby se zabránilo používání nelegálního obsahu. Autor proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku propojení odpovídající odkazovaných stránkách byly bez nelegálního obsahu. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných / propojených stránek. Proto se distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po propojení. Toto konstatování platí pro všechny v rámci své vlastní internetové odkazy a odkazy jakož i pro cizí zápisy v knihách hostů, diskusních fórech a e-mailové konference. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací spočívá pouze s provozovatelem stránek, na které odkazují nebyl ten, kdo zaměřené na tyto stránky.

copyright


Autor se snaží respektovat autorská práva grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů, používat své vlastní grafiky, zvukové soubory, videosekvence a texty nebo používat bez licence grafiku, zvuk, videoklipy a texty. Vše případně chráněné třetími osobami internetových značek a ochranných známek jsou ustanovení platného známkového práva a vlastnická práva vlastníka autorských práv. Pouhá zmínka není k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny zákonem! Copyright pro zveřejněné autor sám zůstává pouze s autorem. Jakákoli reprodukce nebo použití grafiky, audio a video klipy a textů v jiných elektronických nebo krčí publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

ildquellennachweis B:
S podporou všech členů dechový soubor.

Programování: © Martin Junginger 2005 - 2016

Nový design:
2009/2013/2016

Leasistovaný aktualizace: říjen 2016

Ton Posaunenchor Herbrechtingen dodržuje při zacházení s informací o zákaznících přísně k pravidlům ochrany osobních údajů.

Nakládáme s informacemi,
uvedete Posaunenchor-Herbrechtingen k dispozici přísně důvěrné.

programování Úvodní podle:

Martin Junginger

Holzstr.12

89520 Heidenheim

(07321) 355 92 85

Text, obrázky, zdrojový kód, grafika a rozložení těchto stránkách jsou chráněny německým a mezinárodním autorským zákonem.

Neoprávněné používání, kopírování nebo šíření obsahu nebo kompletních stránek bude pokračovat i trestního a občanského práva.

copyright

Autor se snaží respektovat autorská práva grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů, používat své vlastní grafiky, zvukové soubory, videosekvence a texty nebo používat bez licence grafiku, zvuk, videoklipy a texty.

Vše případně chráněné třetími osobami internetových značek a ochranných známek jsou ustanovení platného známkového práva a vlastnická práva vlastníka autorských práv. Pouhá zmínka není k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny zákonem!

Copyright pro zveřejněné autor sám zůstává pouze s autorem. Jakákoli reprodukce nebo použití grafiky, audio a video klipy a textů v jiných elektronických nebo krčí publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.


Na domovské stránce byl přeložen Daomain Factory webové stránky stavitel v různých národních jazycích.

Za správnost, úplnost, totiž zavádějící překlady Nedáme nároky odpovědnosti a odškodnění.

Share by: