ΌΡΟΣ


όρο το 2016 

Ετικέτα

την ώρα της ημέρας

ήταν

WO

Κυριακή 13 Νοέμ, 2016

10:00

Μάζα γιατην Ημέρα Μνήμης

Ευαγγ. εκκλησία

Σάββατο 26 Νοέμβρη 2016

15:30

Χριστουγεννιάτικη αγορά
Herbrechtingen

Kloster Herbrechtingen

Σάββατο 24, Δεκεμβρίου του 2016

17:30

Παραμονή Χριστουγέννων - λατρεία

Ευαγγ. εκκλησία

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου, 2016

8:30

1. την ημέρα των Χριστουγέννων

Τραγουδούν τα κάλαντα με την αστική περιοχή
και EselsburgShare by: